Autor Téma: Bezpečná jazda v kolóne  (Prečítané 3825 krát)

Jack Skull

 • Administrator
 • Príspevkov: I am a geek!!
 • I love you deep inside my bones!
  • Offline
Bezpečná jazda v kolóne
« : 05. November 2013, 12:57:15 pm »
Road captain – cestný kapitán


je zodpovedný za implementáciu jednotlivých kapitol jazdy. Pred všetkými jazdami vyberie cestu, skontroluje, či nie sú nebezpečné podmienky, uisti sa, že cieľ je vhodný  a vykoná akékoľvek opatrenia potrebné pre veľké skupiny. Tiež pripraví každú skupinu tým, že vykonáva pred jazdou inštruktáž, počas ktorej idú podľa jazdného zoznamu, vysvetľuje plánovanú trasu a poskytuje  akékoľvek ďalšie informácie súvisiace s jazdou.

Každá jazda má najmenej dvoch  Road captainov

 

Dôležité funkcie v kolóny

Lead Road captain – veliaci kolóny

Sweep Road captain – bloker – reflexne označený motorkár, ktorý zabezpečuje tok informácií z priebehu kolóny, zabezpečuje „voľný prejazd“ kolóny

Tail Gunner – zadný jazdec – uzatvára kolónu

 

Ostatný Road captaini môžu byť prítomný ale budú jazdiť v rámci skupiny. Všetci účastníci jazdy sa budú riadiť pokynmi, inštrukciami a rozhodnutiami Road captaina. Keď je veľká skupina bikerov rozdelená do menších skupín, každá skupina bude mať vedenie, ktoré bude podriadené  Road captainovi vedúcej kolóny.

 

Jazda v kolóne

Jazda v disciplinovanej kolóne je jediný bezpečný spôsob pohybu väčšieho množstva motorkárov. Preto by mali byť pravidlá jazdy v kolóne pre každého rovnako dôležité ako ovládanie vedenia motorky alebo znalosť bezpečnostných predpisov. Tu sa asi každý zamyslí nad svojim porušením dopravných predpisov, keď ho nikto nevidí, alebo keď nie sú nablízku policajti. Keď ale ideš v kolóne tak pravidlá musíš dodržovať bez výnimky. Ak tak činiť nebudeš, ohrozíš kamaráta s ktorým ideš koleso pri kolese.

Pravidlá sú pre našu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných čo sú s nami na ceste

!!Tak sa nimi riaďme!!

Pri jazde v kolóne je dôležité dodržiavať pokyny road captaina a tieto posúvať ďalej. AK vidíte signál, ukážte ho tiež, ten za vami bude v obraze a ak ho padá ďalej.....

 

 

Usporiadanie kolóny

Jazdci v kolóne jazdia z pravidla v dvojrade usporiadaný cik - cak. Prvý jazdec čo vedie kolónu je vedúci jazdec Road captain.  Ide vždy v ľavej časti jazdného pruhu. Druhý v poradí asi v jednosekundovom intervale vpravo tretá v intervale vľavo atď.  Jazdci idúci v pravo idú pri krajnici, jazdci idúci vľavo idú skôr v strede jazdného pruhu. Takto sa vytvorí relatívne bezpečná kolóna a zabezpečí sa rýchli prejazd Sweep Road captain – blokera. Tail gunner uzatvára celú kolónu, jazdí po ktorejkoľvek strane jazdného pruhu, kontroluje kolónu zozadu. Rozhoduje sa či „dovolí“ vozidlu predbehnúť kolónu, či je to pre kolónu bezpečné. Taktiež cez blokera odovzdáva informácie road captainovi. Týmto je informačný tok v kolóne zabezpečený.

Na začiatku jazdy si vyberte miesto na ktorom sa Vám najlepšie ide teda či v pravo alebo v ľavo. Dodržujte všetky pokyny od Road captaina, blokerov a snažte sa o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a uspôsobte rýchlosť v kolóne. Stále je v kolóne každý zodpovedný sám za seba, sám sleduje jazdu, sám sa rozhoduje v prípade ohrozenia. Nesmie však ani na okamih zabudnúť, že jeho chybné rozhodnutie, prípadne jeho výstrelky môžu vážne ohroziť ostatných. Taktiež je dôležité odovzdávať povely smerom spredu dozadu.

!!!Nezabudnite Road captain vás môže z kolóny vylúčiť!!!

 

Menej skúsení jazdci

Menej skúsení jazdci alebo jazdci na slabších motorkách sú na pokyn Road captain-a radení hneď za neho. Títo jazdci sú POVINNÝ túto pozíciu udržiavať počas celej jazdy! Toto radenie do kolóny nie je „miestom hanby“ ale treba si uvedomiť, že Road captain zo svojej pozície nevidí na viac ako 8 motoriek za sebou. Takýmto jazdcom sa potom prispôsobuje celá kolóna a samozrejme zvyšuje sa bezpečnosť jazdy.

Nehanbite sa pred jazdou Road captainovi povedať, že ste menej skúsený jazdec!!! Nie je to hanba ale možnosť sa BEZPEČNE zdokonaliť jazdiť v kolóne.Dorovnanie výpadku v kolóne

Keď vypadne jazdec rade pred Vami z akéhokoľvek dôvodu je potrebné medzeru doplniť aby sa kolóna neroztrhala. /O vypadnutého motorkára sa postará uzáver kolóny – Tail guner /. Deje sa to tak, že jazdec idúci v rade za odpadlý jazdcom sa dotiahne na jeho miesto, predbehne teda jazdca idúceho vo vedľajšej rade pred ním. Zásadne je neprípustné vyplniť medzeru prejdením z radu do radu (z praveho radu do ľaveho a naopak), je to nebezpečný manéver a zasiahne celú kolónu.

 

Radenie pri zastavení  napr. na červenú

Pri zastavení sa jazdci kolóny radia v dvojstupe v rovnakom poradí aké majú v kolóne s minimálnymi odstupmi. Ak kolóna stojí na červenú - všetci jazdci sledujú semafor (nie chrbát jazdca pred sebou). Iba ak všetci sledujú semafor je možné po naskočení zelenej odísť prakticky v jednom "balíku". Ak kolóna neodíde na zelenú v jednom "balíku" (jazdci miesto na semafor budú pozerať na chrbát toho pred nimi a až po jeho odchode sa budú rozbiehať) na viac-prúdovej komunikácii je viac než isté, že do kolóny vojdú a kolónu tým pádom roztrhajú vodiči z vedľajších jazdných pruhov.

 

Prechod na jazdu v zástupe

Na úzkej ceste alebo tam, kde nie je možné z iných dôvodov ísť v dvojstupe prejde kolóna na povel Road captain-a alebo samovoľne na jazdu v zástupe s použitím metódy zipsu. Vzdialenosť medzi jazdcami sa predĺži. Ako náhle to situácia dovolí tak sa kolóna opäť s použitím princípu zipsu vráti do dvojstupu a skráti jazdné rozstupy.

 

Tankovanie

Tankuje sa na pokyn vedúceho jazdca vždy po 200 km, ak nie je dohodnuté inak. Záleží to na tom kto prejde najmenej na plnú nádrž. Pri tankovacej zastávke každý natankuje plnú nádrž a „vyvenčí sa“. Za jazdy kolóny nie je možné splniť každému jeho individuálne želania na vykonanie tejto činnosti, to by sa stále len stálo.

 

Jazda cez mesto

Prejazd mestom je pre kolónu veľmi náročný. Pred mestom je potrebné kolónu spomaliť a skrátiť jazdné odstupy na minimum. Odporúča sa dohodnúť si miesto zrazu za mestom/v meste pre prípad, že sa kolóna roztrhá. Riziko roztrhnutia kolóny rastie s jej dĺžkou. Najväčšie riziko je najmä pri odbočovaní z vedľajšej na hlavnú a pri prejazde kolóny cez križovatku riadenú semaformi. Navyše vedúci jazdec má plno práce s tým aby našiel cestu a občas musí zastaviť aby si prečítal mapu. Jeho schopnosť sledovať kolónu za sebou je značne obmedzená. Je nutné aby všetci vedeli kam sa ide a odporúča sa poznať miesto za mestom, alebo v meste kde sa jazdci zídu keď sa kolóna v meste rozsype. Najzložitejšie je to predovšetkým v cudzine vo veľkom a úplne neznámom meste.

 

Signály rukami a ich odovzdávanie

hlavným signálom v kolóne je to - ako ide jazdec pred vami. Navyše, v krízovej situácii nie je čas dávať nejaký signál, každý má plné ruky práce s riadením motorky.

!! Nie vždy sa dá na ladvinky spolahnúť. Nedávajú vždy pozor na jazdu ale pozerajú po okolí !!
!! Ak jazdec pred vami dáva signál snažte sa ho ihneď opakovať pre jazdcov za sebou, spozornite, a riaďte sa tým čo vidíte !!

 

!! Na signál sa nesmiete nikdy slepo spoľahnúť !!

    Dôležitý je signál pre jazdcov pred Vami kedy ho chcete na niečo upozorniť - dáva sa trúbením a blikaním svetiel. Je potrebné odhadnúť význam tohto signálu, pretože húkanie je často zábavou a tak je treba tieto dva významy od seba odlíšiť odborným odhadom. Najčastejšie sa taký signál dáva keď Vy alebo ten za Vami niečo potrebuje. K tomu ale tiež slúži to, že keď sa jazdec za Vami vzďaľuje tak spomalíte alebo až zastavíte.
 

Road captain – vedúci kolóny

Po dobu kedy vedie kolónu je jej najdôležitejším členom. jeho jazda určuje ako ide celá kolóna. Jeho práca začína dlho pred odchodom naplánovaním trasy a končí až zaparkovaním motoriek v cieli. Vedúci jazdec určuje poradie jazdcov v kolóne, rýchlosť a smer jazdy, rozhoduje o zastavení celej skupiny pri čerpacích staniciach, pri reštaurácií, odpočívadle atď.  Starostlivo zvažuje kedy a kde môže kolóna bezpečne predbiehať a pod. Vedie kolónu tak, aby išla rovnomernou rýchlosťou, neroztrhala sa, išla bezpečne a nestratila nikoho z jazdcov. Musí sledovať stav cesty pred kolónou a stav kolóny za sebou. Musí vedieť, ako je kolóna dlhá, riadi odbočovanie, predbiehanie, zmenu jazdných pruhov, výjazdy z diaľnice. Jeho úlohou je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť skupiny a držať celú formáciu pohromade. Musí včas zmeniť smer aby sa všetci jazdci stihli zaradiť do odbočovacieho pruhu a pod.

Pred odchodom vydá vedúci jazdec pokyny záväzné pre všetkých jazdcov:
 • Stručne pripomenie povinnosť disciplíny a disciplinovanej jazdy, pravidlá jazdy v kolóne a povinnosť ich striktne dodržiavať. Ak má z predchádzajúcich jázd vedomosť, že niekto pravidlá berie lahkú váhu, alebo že sa dopúšťa opakovane jazdecké chyby (napr. veľká alebo malá vzdialenosť medzi jazdcami, prechádzanie z radu do radu a pod) tak mu to menovite pripomenie. Má právo nepoučiteľného jazdca z kolóny vylúčil.
 • Zoznámi jazdcov so signálmi ktoré bude za jazdy používať.
 • Upozorní, že každý v kolóne, bez ohľadu na signály je povinný sledovať cestu a ísť samostatne. Jednotlivec zodpovedá za to, že nebudem maž kolíziu s jazdcom pred ním alebo vedľa seba a za to, že nestratí jazdca za sebou.
 • Určí poradie jazdcov v kolóne, ak je to potrebné. Zásadne si zistí či bude mať v kolóne jazdca s malými skúsenosťami alebo jazdca jazdiaceho pomalšie a tým určí miesto za sebou. Skúsení jazdci sa radia samostatne do kolóny
 • Zoznámi všetkých kam kolóna smeruje (cieľ) a miesta, kde bude zastavovať. Pripomenie zásadu „sleduj jazdca za sebou“ a keď ho nevidíš tak zastav. Je to jediná záruka toho, že sa kolóna neroztrhne a nikoho nestratí. Upozorní jazdcov na disciplínu a poriadok v kolóne.
 • Určí posledného jazdca, mal by to byť dobrý jazdec znalý trasy a schopný zabezpečiť pomoc
  pre jazdcov s poruchou a pod. dohodne si s ním signál pripravenosti kolóny k odchodu a
  činnosť pri pretrhnutí kolóny. Je výhodné, zvlášť pre dlhšie kolóny, keď je z diaľky posledný jazdec niečím nápadný - blikajúce smerovka, farebné svetlo a pod.
 • Určí Sweep Road captainov – blokerov
 • Pred odchodom kolóny prehliadne či sú za ním určenie jazdci a po signále posledného jazdca, že všetci majú natočené motory a sú pripravení odchádza zníženou rýchlosťou. Až keď všetci idú a kolóna sa zoradia tak akceleruje na dohodnutú rýchlosť


!! Pozor, vedúci jazdec nevidí a nespočíta za jazdy viac ako 6 - 8 motoriek za sebou. Viac je možné spočítať len v dlhej a prehľadnej zákrute !!

Tak si buďte vedomí, že vedúci jazdec  dlhšej kolóny si nemôže byť istý, že za ním idú všetci


Posledný jazdec, zadný strelec, Tail Gunner

Zadný jazdec je predĺžené oko vedúceho jazdca a zodpovedá za bezpečnosť kolóny zo zadnej strany. Nemá určené pevné miesto vo formácii vpravo či vľavo, volí svoju pozíciu podľa potreby. Rovnako tak podľa situácie môže zväčšiť odstup od jazdca pred sebou. Sleduje formáciu a jazdu členov kolóny. Tých ktorí nedodržiavajú pravidlá v jazde kolóny napomenie a upozorní vedúceho jazdca. Stráži najmä predbiehajúce vozidlá a vozidlá ktoré sa javia tak, že sú riadené agresívnym vodičom. Pri jazde na ceste s dvoma a viacerými pruhmi navyše sleduje vedúceho jazdca a ako náhle ten prejde do vedľajšieho pruhu prechádza súčasne s ním, tým uzavrie zozadu kolónu a umožní ostatným jazdcom zmeniť jazdný pruh a obmedzí nebezpečenstvo zozadu /náhle prichádzajúce vozidlá, zamedzí , aby sa do kolóny zamiešali vozidlá/  Jeho povinnosťou je postarať sa o odpadnutých jazdcov. Pri odchode kolóny z miesta zastavenia sa radí na posledné miesto a keď zistí, že všetci sú pripravení k jazde a majú naštartované motory dá vedúcemu jazdcovi signál k odchodu.

!!! Pozor, čím dlhšia kolóna tým je činnosť posledného jazdca náročnejšia !!!

zdroj: http://www.copbikers.sk