Základné pravidlá a podmienky

Základné pravidlá a podmienkyPrevádzkovateľom portálov rajdyjackaskulla.sk a ich diskusného fóra je Maroš Vrecník (dedomotorhead), ďalej len prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá podľa potreby.

Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.

Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

Používaním a prispievaním do diskusného fóra prevádzkovateľa dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na fórach vytváraných používateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše diskusné fóra miestom inteligentnej diskusie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií.Do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky, ktoré:- obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám;

- podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva;

- podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;

- otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

- obsahujú príspevky s erotickým obsahom;

- propagujú produkty, navádzajú na kúpu alebo predaj;

- otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe ako aj akýmkoľvek výrobkom;

- obsahujú osobné údaje o iných osobách,

- propagujú lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

- šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;

- akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky;

- opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty;

- vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky;

- svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám (napr. nie je dovolené debatovať a navádzať na chudnutie osoby s deklarovaným BMI menej ako 20., ohovárať iné osoby, udávať nepravdivé a zavádzajúce informácie, ponúkať tzv. super dobré rady cez mail a pod.)Pravidlá správneho používania a spravovania fóra:1. Témy, ktoré založíte pomenúvajte, čo najpresnejšie, so zrozumiteľným názvom obsahujúcim Vašu hlavnú otázku či problém. Témy s názvom ako „pomooooc!!!“, „kuknite sem“, NAZVY S KAPITALKAMI a podobne budú premenované, alebo zmazané po diskusii so zakladateľom.

2. Prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Takáto prezývka bude zmazaná.

3. Ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórie, môže byť presunutá do inej kategórie alebo bez upozornenia zmazaná.

4. Prosím reagujte na otázku daného problému, rešpektujte že návštevníci hľadajú v diskusných témach odpovede na otázky a nie archív súkromných správ, prípadne chat.

5. Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb na fóre, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.

6. Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorom. Administrátori urobia adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.
Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, pripadne zmazania diskusných príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mat za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.

7. Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo na základe predchádzajúcich príspevkov je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.

10. Prevádzkovateľ môže pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

11. V prípade obzvlášť závažného konania a opakovaného uverejňovania nevhodných príspevkov, ktoré hrubo porušujú etické princípy a pravidlá portálu rajdyjackaskulla.sk tým istým diskutérom, môže administrátor diskusného fóra portálu pristúpiť aj k nasledovným krokom:11.1. Ak je príslušný diskutér registrovaný na portáli rajdyjackaskulla.sk, tak mu na jeho registračný email zasielame písomné upozornenie na porušovanie etických princípov a pravidiel portálu.

11.2. Ak príslušný diskutér nie je registrovaný na portáli rajdyjackaskulla.sk prostredníctvom emailu, pristupujeme v obzvlášť závažných prípadoch, kedy dochádza hrubému porušovaniu etických princípov (nadávky, útoky na iných diskutérov, vyvolávanie hádok, provokácie) k uverejneniu upozornenia na toto konanie priamo v prebiehajúcej diskusii.

11.3. Ak ani na základe týchto upozornení nedôjde k náprave konania porušujúceho etické princípy a pravidlá portálu rajdyjackaskulla.sk, môže prevádzkovateľ portálu pristúpiť ku kontaktovaniu poskytovateľa internetového pripojenia príslušného nekorektného diskutéra a požiadať ho o vykonanie krokov, ktoré povedú k eliminácii takéhoto konania.

11.4. V obzvlášť závažných prípadoch sa môže prevádzkovateľ portálu rajdyjackaskulla.sk po predchádzajúcej komunikácii s poskytovateľom internetového pripojenia obrátiť v danej veci priamo na orgány činné v trestnom konaní a požiadať ich o začatie konania.